Logo
Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin

Płatności, gwarancja, zwroty i reklamacje:

Towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją.( Rolety materiałowe, żaluzje poziome, pionowe, plisy, rolety dzień noc, moskitiery, markizy, rolety zewnętrzne). Podstawą gwarancji jest oryginał dokumentu sprzedaży, który jest podstawą do takiego roszczenia.

OKRES GWARANCJI ROLET FOLIOWYCH I ANMATO OBEJMUJE 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU.

Towar robiony na zamówienie i wykorzystywany do ochrony
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności ze złożonym zamówieniem
kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
Preferowany jest przed złożeniem reklamacji kontakt telefoniczny 32 7488264 lub kontakt@elworol.pl z działem obsługi klienta . Udzielmy niezbędnych wskazówek.
W razie reklamacji jakiegokolwiek produktu kupionego w firmie ELWO należy się skontaktować z salonem sprzedaży w celu umówienia montażysty na wizję lokalną ( na terenie miasta Tychy) Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie
wypracowujemy sposób rozwiązania zaistniałego problemu.
Reklamację składamy pisemnie: opis wady lub niezgodności, imię i nazwisko, adres oraz nr zamówienia. Taki opis dołączamy do przesyłki. Reklamowany towar pakujemy tak, aby nie został uszkodzony podczas przesyłki i jego wartość nie została obniżona poprzez uszkodzenia transportowe.
Na rozpatrzenie reklamacji sprzedający ma czas do 14 dni.
Nie jest to jednak czas obowiązkowy i reklamacje są rozpatrywane
zazwyczaj wcześniej, w miarę możliwości.
Odesłanie reklamowanego towaru następuje na koszt odsyłającego. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji równowartość kosztu zwrotu jest przekazany kupującemu na jego rachunek bankowy.
Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie
kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Sprzedający dostarczy zamówiony towar według specyfikacji zamówienia zgodnie z technologią wykonania danego typu produktu. Wykonane produkty są bez wad i fabrycznie nowe.

Postanowienia:

1. Firma ELWO wykonuje produkty pod specjalne zamówienie każdego klienta, uwzględniając m.in. rodzaj rolety, jej wymiar, kolor tkaniny itp. Nie ma możliwości ich zwrotu do sklepu ELWO bo np. nie ma możliwości odsprzedaży takich rolet innemu klientowi, zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3 ust.4) ” Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą” oraz wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w sytuacjach, gdy zakupiony towar jest nieprefabrykowany i został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta). Wyjątek ten dotyczy wyłącznie produktów, które zostały wykonane na podstawie indywidualnego wyboru i decyzji konsumenta. Są to towary wyraźnie spersonalizowane, tak jak np. rolety czy żaluzje i inne
produkty z naszego sklepu wykonane na miarę .
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i chronione. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”, w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie zostaną ujawnione innym osobom i innym podmiotom.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się stosowne przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.