Logo
Prawidłowy pomiar

Rolet foliowych

Aby zadowolenie było obopólne, proponujemy wzór dokonania pomiaru i przekazania go w formie zamówienia dla szybszego procesu realizacji zamówienia.

Oferujemy Państwu dwa systemy rolet foliowych:

Maksymalna szerokość rolet objętych gwarancją wynosi 350 cm.
Mechanizm sprężynowy lub korbowy.
Dotyczy rolet foliowych S-LUMI i F-MAX

Najważniejsze są dwa warianty szerokości:

Dla mechanizmu sprężynowego: Szerokość całkowita (szerokość folii wraz z mechanizmami bocznymi) jest to szerokość większa od szerokości samego materiału o 3,5 cm.

Dla mechanizmu korbowego: Szerokość całkowita (szerokość folii wraz z mechanizmami bocznymi) jest to szerokość większa od szerokości samego materiału o 5,5 cm.

Najprostszym sposobem zwymiarowania jest szerokość całkowita rolety.

Najpierw zaznaczamy w miejscu montażu, miejsca w których chcemy przykręcić uchwyty boczne po stronach zewnętrznych rolet, maksymalnych dla danego otworu, oraz rolet stykających się ze sobą środek łączenia a folie zawsze będą dobrane odpowiednio do podanych wymiarów.

Na konstrukcjach drewnianych można odjąć po 1 cm na krawędziach zewnętrznych, gdyż drewno może być nieco słabsze na krawędzi słupa konstrukcyjnego i może grozić zbyt słabym umocowaniem rolety do podłoża.

Klejenie rolety: