Prawidłowy pomiar rolet foliowych i rolet Anmato

Aby zadowolenie było obopólne, proponujemy wzór dokonania pomiaru i przekazania go w formie zamówienia dla szybszego procesu realizacji zamówienia.

Maksymalna szerokość rolet na jakie dajemy gwarancje: rolety foliowej to 300 cm a Anmato 350 cm.

Najważniejsze są dwa warianty szerokości.

1. Szerokość całkowita (szer.folii wraz z mechanizmami bocznymi) jest to szerokość większa od szer. samej folii o 3,5 cm.

lub

2. Szerokość folii wymiar mniejszy od szer. całkowitej o 3,5 cm.

Montaż zalecamy wykonywać na konstrukcji obiektu który zamierzamy osłonić po stronie zewnętrznej obiektu.

Najprostszym sposobem zwymiarowania jest szer. całkowita.

Najpierw zaznaczamy w miejscu montażu, miejsca w których chcemy przykręcić uchwyty boczne po stronach zewnętrznych rolet maksymalnych dla danego otworu, oraz rolet stykających się ze sobą środek łączenia a folie zawsze będą dobrane odpowiednio do podanych wymiarów.

Na konstrukcjach drewnianych można odjąć po 1 cm na krawędziach zewnętrznych gdyż drewno może być nieco słabsze na krawędzi słupa konstrukcyjnego i może grozić zbyt słabym umocowaniem rolety do podłoża.

Wysokość jaką podajemy jest to wysokość całkowita maksymalnego rozwijania.

Rolety otrzymają Państwo z odpowiednim minimalnym zapasem potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania.

Rolety wykonujemy z rolek o szer. 130 cm dla uzyskania odpowiednich wysokości dokonujemy klejenia pasów w poziomych łączeniach. Jest to jedyna i nieunikniona możliwość.

Rolety posiadają odpowiednie wysokości po dokonaniu połączeń.

1 pas do 115 cm wys. Użytkowej

1,5 pasa do 175 cm wys. Użytkowej

2 pasy do 240 cm wys. Użytkowej

2,5 pasa do 300 cm wys. użytkowej !!!!! do 260 cm szerokości

 
Zewnętrzne przezroczyste rolety foliowe
 
 
Zewnętrzne przezroczyste rolety foliowe
 
2