Regulamin

Składanie zamówień:

Nasze zamówienia realizowane są obszarze Unii Europejskiej.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem internetu.  Otrzymają Państwo e-mail z instrukcją potwierdzenia zamówienia, które trafi do realizacji.

Wystawiamy faktury VAT. W tym celu należy zaznaczyć opcję przy zamówieniowym i podać dane o wystawieniu faktury VAT oraz NIP.

Ceny naszych towarów uwzględniają podatek VAT.

Ceną ostateczną jest cena produktu w chwili złożenia przez Państwa  zamówienia. 

Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który identyfikuje Państwa zamówienie. Numer zamówienia należy podać przy  dokonywaniu płatności za towar lub w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia przez kupującego.

Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji i rozpoczęcie procesu technologicznego wykonania danego zlecenia. Do tego też momentu można zrezygnować z realizacji opłaconego zamówienia.

Nasze produkty  produkowane są na indywidualne zlecenie naszych klientów, dlatego nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.

Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową kontakt@elworpl.pl. Wszelkich informacji udziela dział obsługi klienta pod  nr  tel. 32 7488264

Płatności, gwarancja, zwroty i reklamacje

Towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją.( Rolety materiałowe, żaluzje poziome, pionowe, plisy, rolety dzień noc, moskitiery, markizy, rolety zewnętrzne) Podstawą  gwarancji jest oryginał dokumentu sprzedaży, który jest podstawą do takiego roszczenia.

OKRES GWARANCJI ROLET FOLIOWYCH I ANMATO OBEJMUJE 12 MIESIĘCY od daty zakupu.

Towar robiony na zamówienie i wykorzystywany do ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

  1. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności ze złożonym zamówieniem kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  2. Preferowany jest przed złożeniem reklamacji kontakt telefoniczny 32 7488264 lub kontakt@elworol.pl  z działem obsługi klienta  . Udzielmy niezbędnych wskazówek.
  3. W razie reklamacji jakiegokolwiek produktu kupionego w firmie ELWO należy się skontaktować z salonem sprzedaży w celu umówienia montażysty na wizję lokalną ( na terenie miasta Tychy) Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie wypracowujemy sposób rozwiązania zaistniałego problemu.
  4. Reklamację składamy pisemnie: opis wady lub niezgodności, imię i nazwisko, adres oraz nr zamówienia. Taki opis dołączamy do przesyłki. Reklamowany towar pakujemy tak, aby nie został uszkodzony podczas przesyłki i jego wartość nie została obniżona poprzez uszkodzenia transportowe.
  5. Na rozpatrzenie reklamacji sprzedający ma czas do 14 dni. Nie jest to jednak czas obowiązkowy i reklamacje są rozpatrywane zazwyczaj wcześniej, w miarę możliwości.  
  6. Odesłanie reklamowanego towaru następuje na koszt odsyłającego. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji równowartość kosztu zwrotu jest przekazany kupującemu na jego rachunek bankowy.
  7. Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  8. Sprzedający dostarczy zamówiony towar według specyfikacji zamówienia zgodnie z technologią wykonania danego typu produktu. Wykonane produkty są bez wad i fabrycznie nowe. 

Postanowienia

 1.    Firma ELWO wykonuje produkty pod specjalne zamówienie  każdego klienta, uwzględniając m.in. rodzaj rolety, jej wymiar, kolor tkaniny itp. Nie ma możliwości ich zwrotu do sklepu  ELWO bo np. nie ma możliwości odsprzedaży takich rolet innemu klientowi, zgodnie z ustawą  z dnia 02.03.2000 r. o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3 ust.4) ” Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą” oraz wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w sytuacjach, gdy zakupiony towar jest nieprefabrykowany i został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta). Wyjątek ten dotyczy wyłącznie produktów, które zostały wykonane na podstawie indywidualnego wyboru i decyzji konsumenta. Są to towary wyraźnie spersonalizowane, tak jak np. rolety czy żaluzje i inne produkty z naszego sklepu wykonane na miarę .

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i chronione. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”, w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie zostaną ujawnione innym osobom i innym podmiotom.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się stosowne przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.