Polityka prywatności www.elworol.pl

Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

1. Administrator danych oraz cele i podstawy prawne: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H. Elwo Anna Panyło we wskazanym poniżej zakresie.

P.P.H. ELWO ANNA PANYŁO  przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • rozwiązywania problemów technicznych związanych w wykonywaną usługą;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług;
 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

2. Odbiorcy danych: 

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa.

3. Kontakt:   

 • Inspektorem Ochrony Danych w P.P.H. ELWO Jest: Anna Panyło
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:

kontakt@elworol.pl

4. Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są: 

 • w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia prze nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 5 lat lub krócej w razie cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu). Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

5. Pouczenie o prawach:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

6. Prawo do skargi:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na poniższe adresy:

 • w przypadku wiadomości e-mail: kontakt@elworol.pl w przypadku zwykłego listu:
  ul.Żwakowska 2-6 , 43-100 Tychy

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
  zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
  nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
  końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
  optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
  rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
  dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  – utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
  musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  – sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
  lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  – stałe (persistent cookies) – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 5. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików
  cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików
  „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.